คลังเก็บหมวดหมู่: เรื่องกล่าวเล่าขาน

เล่าขานบ้านหมี่

อำเภอบ้านหมี่ ดูแผนที่อำเภอบ้านหมี่ คลิกที่นี่>>> ข้อมูลจาก http://www.amphoe.com 4คำขวัญอำเภอ อู่ข้าวอู่น้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองผ้ามัดหมี่ สตรีแสนงาม 4ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถนนเทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 4หมายเลขโทรศัพท์ 0-3647-1251 4หมายเลขโทรสาร 0-3647-1251 4เว็บไซต์อำเภอ – ข้อมูลทั่วไป 4ประวัติความเป็นมา อำเภอบ้านหมี่ ตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2426 เรียกชื่อครั้งแรกว่าอำเภอ สนามแจง เนื่องจากตั้งอยู่ริมเขาสนามแจง ต่อมาอำเภอย้าย ไปตั้งอยู่ที่บ้านห้วยแก้ว ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามที่ตั้งว่าอำเภอห้วยแก้ว พ.ศ.2441 มีการสร้างทางรถไฟสายเหนือผ่านทางราชการจึงย้ายอำเภอมาตั้งใหม่ที่ตำบลบ้านเซ่า(ตำบลบ้านหมี่ในปัจจุบัน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอสนามแจงอีก พ.ศ.2457 เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบ้านเซ่าตามตำบลที่ตั้ง พ.ศ.2483 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอจากบ้านเซ่าเป็นอำเภอบ้านหมี่จนถึงปัจจุบัน อำเภอบ้านหมี่ เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันตกของพื้นที่จังหวัด อยู่ห่างจากตัวที่ตั้ง จังหวัดลพบุรี ไปทางทิศเหนือโดยทางรถยนต์ ระยะทาง 31 ก.ม.ตามถนนสายคันคลองชลประทาน ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ ประมาณ 160 ก.ม. และโดยทางรถยนต์ 158 ก.ม.มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ทิศใต้     ติดต่อกับอำเภอเมือง และอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 4เนื้อที่/พื้นที่ 607.706 ตร.กม. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เรื่องกล่าวเล่าขาน | ใส่ความเห็น

ประวัติไทยพวน

ไทยพวน คือ กลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวพวนในเมืองพวน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองพวนในปัจจุบันตั้งอยู่ที่เขตเชียงขวาง ทางตะวันออกของหลวงพระบาง ทิศเหนือของเวียงจันทร์ ติดกับประเทศเวียดนามชนกลุ่มนี้ถ้าอยู่ในลาวเรียกว่า ลาวพวน เมื่ออยู่ในประเทศเรียกว่า ไทยพวน

โพสท์ใน เรื่องกล่าวเล่าขาน | ใส่ความเห็น